Zrównoważony rozwój w mieście

Większość z nas (60% w Polsce) żyje w miastach. To od nas i decydentów zależy na ile nasze miasta będą dla nas miejscami przyjaznymi, w których dbanie o środowisko jest jednym z kluczowych elementów. Termin zrównoważone miasto odnosi się bezpośrednio do znanej Wam już definicji rozwoju zrównoważonego. Chodzi o to, by tak zarządzać procesami dziejącymi się w przestrzeni miejskiej by kolejne pokolenia mogły się cieszyć jego pięknem (aspekt dzieciństwa kulturowego) i czystym środowiskiem a także czuć się jego częścią (wymiar społeczny). Rozwój zrównoważony w miastach dotyczy wielu aspektów jak np. dostępność wody, sposób oczyszczania ścieków, składowania odpadów ale też obecności zieleni miejskiej, organizacji infrastruktury drogowej, jego rozbudowy czy rewitalizacji.

Problemy środowiskowe mają bezpośredni przełożenie na jakość życia. Przykładem może być Kraków, który od wielu lat boryka się z problemem smogu. Innym aspektem jest obecność zieleni miejskiej. Obok walorów estetycznych czy rekreacyjnych spełnia ona też ważną rolę w procesie oczyszczania miasta i wpływa na zdrowotność mieszkańców. W wymiarze społecznym rozwój zrównoważony w miastach to przede wszystkim eliminowanie nierówności społecznych i budowanie tożsamości. Miasto podobnie jak nasz organizm nie będzie sprawnie funkcjonował jeśli jakieś jego części są źle zaplanowane czy zarządzane. Spojrzenie na miasto w kontekście rozwoju zrównoważonego pozwala ocenić jego funkcjonowanie w wielu wymiarach (społecznym, środowiskowym, ekonomicznych). Zastanawialiście się kiedyś nad tym czy w Waszym mieście jest miejsce na zrównoważony rozwój?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Tagi: ,