Ustawiam w moim banku…

Ustawiam w moim banku zlecenie stałego comiesięcznego przelewu na konto jednej z organizacji pozarządowych zajmujących się zrównoważonym rozwojem.