Trzeci

Kupowanie warzyw i owoców u polskich producentów i sadowników, w tym promocja polskich produktów