Turystyka w wydaniu eko

Wiecie, że spędzając wolny czas poza domem możecie wspierać rozwój zrównoważony? Znacie termin zrównoważona turystyka? Susta i Sustek już wiedzą na co zwracać uwagę w czasie swoich wyjazdów. Zrównoważona turystyka to sposób spędzania czasu, który oprócz zaspokajania potrzeb turystów uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne. W praktyce oznacza to turystykę, która uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, maksymalizuje dziedzictwo środowiskowe i kulturowe danego regionu oraz w jak najmniejszym stopniu przyczynia się do obciążania środowiska. Jest to turystyka, która zaspokaja potrzeby turystów odwiedzających dany region przy jednoczesnym zapewnianiu poszanowania zwyczajów kulturowych oraz walorów środowiskowych. Według jednej ze światowych organizacji (UNEP) jest to turystyka, która powinna: „wykorzystywać w sposób optymalny zasoby środowiska naturalnego (które stanowią kluczowy element dla rozwoju turystyki), chroniąc podstawowe procesy ekologiczne, dziedzictwo przyrodnicze i różnorodność biologiczną, szanować społeczno-kulturalny autentyzm społeczności przyjmujących, chronić ich dziedzictwo kulturowe i architektoniczne, oraz ich tradycyjne wartości, a także przyczyniać się do budowania międzykulturowego zrozumienia i tolerancji oraz zapewniać skuteczne, długookresowe działania gospodarcze, które przyniosą społeczno-ekonomiczne korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i będą między nimi sprawiedliwe rozdzielone. Chodzi tu między innymi o stabilność zatrudnienia, możliwości zarobkowania oraz różnego rodzaju usługi społeczne dostępne dla społeczności przyjmujących. Tym samym, zrównoważona turystyka powinna przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa.” (za Wikipedia)

Wbrew obiegowym opiniom zrównoważona turystyka nie oznacza konieczności spania pod namiotem :-). Do czynników sukcesu należy przede wszystkim uwzględnianie rozwoju zrównoważonego, ale też otwartość mieszkańców do zaangażowania się w docenianie walorów kulturowych i środowiskowych swojej okolicy jak również postawa samych turystów.

Tagi: , ,

Zaangażowani napisali przewodnik!

Poradnik-stronatytulowaNa koniec roku czeka na Was niespodzianka. Zapraszamy do lektury przewodnika po rozwoju zrównoważonym. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu użytkowników portalu jestemzmiana.pl. Pobierajcie, lakujcie i dzielcie się z innymi – Pobierz tutaj!

Wejdźcie w Nowy Rok z zielonymi postanowieniami.

 

Z życzeniami noworocznymi,

Zespół Jestemzmiana.pl

Tagi: , , ,

Dlaczego powinno się myśleć o ochronie środowiska

 Zapraszamy do lektury wywiadu z Jakubem Kotnarowskim z Centrum Promocji Ekorozwoju

  1. Jak każdy z nas może realizować zasady rozwoju zrównoważonego?

 

Poprawna nazwa to rozwoju trwałego i zrównoważonego, bo tak faktycznie ten rozwój jest nazywany. Niestety w Polsce na skutek błędnego tłumaczenia ukuło się mówić o nim rozwój zrównoważony, czyli taki w którym aspekt środowiska jest równoważny aspektowi społecznemu i ekonomicznemu. Natomiast w rozwoju trwałym i zrównoważonym, mowa jest o nie tylko o próbie zachowaniu tej równowagi ale też by rozwój cały czas się dokonywał, za rok, pięć lat, sto.

Wracając do pytania jak możemy te zasady realizować, moim zdaniem należy cały czas patrzeć na efekty swoich wyborów dokonywanych tu i teraz. Należy również rozwijać swoją wiedzę na temat powiązań pomiędzy środowiskiem, gospodarką i społeczeństwem oraz starać wykorzystywać ją w praktyce. Ważne jest, aby mieć świadomość, że jest to proces stały i ciągły, a nie chwilowa moda. Uważam, że takie podejście jest mądrzejsze i uczciwsze od dawania prostych rad typu segreguj albo korzystaj z komunikacji miejskiej zamiast samochodu. Świadomość naszych wyborów to klucz do realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

 

  1. Dlaczego warto się angażować w sprawy związane ze środowiskiem?

 

Wszystko co człowiek wytworzył, wyprodukował, użył dokonało się w środowisku z wykorzystaniem zasobów naturalnych, z których wiele jest nieodnawialnych. Dodatkowo to, co jest odpadem, zanieczyszczeniem również do tego środowiska trafia, a ostatecznie wraca do człowieka. Zatem angażowanie się w sprawy środowiska, jego ochrony i przywracania utraconych funkcji to wyraz nie tyle odpowiedzialności za nas, naszych najbliższych czy potomny ale po prostu rozsądku. Pamiętajmy natura bez człowieka sobie poradzi, my bez niej nie.

 

  1. Zbliżają się święta, jakie masz pomysły na to, by były one jak najbardziej zielone

 

Zrezygnować z „Kewina samego w domu” : ).

CPE_logo_w_kole(duze)A tak całkiem serio zastanowić się czy rzeczywiście w święta to tradycja musi być najważniejsza, tzn. czy musimy mieć aż 12 potraw, z których większość potem nadzwyczajnie jest marnowana. Czy musimy poddawać się szaleństwu zakupowemu gnani reklamami produktów i kredytów. Czy w końcu święta trzeba spędzić przed telewizorem oglądając po raz kolejny „Kewina”? Warto zastanowić się jak chcielibyśmy spędzić te święta, czy realizacja naszych planów ma konsekwencję negatywne czy pozytywne z punktu widzenia środowiska i jego zasobów, czy możemy spróbować zmniejszyć te negatywne bez straty dla istoty świąt. To na pewno przybliży nas do „zieleni” : ).

 

  1. Gdybyś mógł zrobić na środowiska jeden dobry uczynek, który miałby ogromne znaczenie dla całej Ziemi co by to było?

 

Jeśli miałby to być jeden uczynek, to myślę, że wdrożenie modelu rozwoju opartego na nie marnowaniu zasobów. Problemy świata wiążą się mocno z tym, że w jednej jego części zasoby są konsumowane ponad miarę a w innym są one niedostępne lub mało dostępne, np.: zasoby w postaci żywności.  To powoduje dalej konsekwencje w postaci znacznych nierówności społecznych, występowania przełowienia łowisk, przekształcenia wielu ekosystemów, itd. Nie wiem tylko czy ten uczynek byłby dobry, dla niektórych ludzi na pewno nie.

 

  1. Masz jakieś „zrównoważone” postanowienia na nowy rok?

 

W chwili obecnej jestem bardzo mocno zanurzony w teraźniejszości, ze względu na swoje obowiązki zawodowe i pozazawodowe, dlatego planów noworocznych jeszcze żadnych nie formułowałem. Niemniej po tak postawionym pytaniu, do głowy przychodzi mi od razu inne spędzanie czasu wolnego, na pewno bardziej na rowerze, na którym już dawno nie jeździłem.

 

Dziękuję za rozmowę:-)

Tagi: ,

Zrównoważony rozwój w mieście

Większość z nas (60% w Polsce) żyje w miastach. To od nas i decydentów zależy na ile nasze miasta będą dla nas miejscami przyjaznymi, w których dbanie o środowisko jest jednym z kluczowych elementów. Termin zrównoważone miasto odnosi się bezpośrednio do znanej Wam już definicji rozwoju zrównoważonego. Chodzi o to, by tak zarządzać procesami dziejącymi się w przestrzeni miejskiej by kolejne pokolenia mogły się cieszyć jego pięknem (aspekt dzieciństwa kulturowego) i czystym środowiskiem a także czuć się jego częścią (wymiar społeczny). Rozwój zrównoważony w miastach dotyczy wielu aspektów jak np. dostępność wody, sposób oczyszczania ścieków, składowania odpadów ale też obecności zieleni miejskiej, organizacji infrastruktury drogowej, jego rozbudowy czy rewitalizacji.

Problemy środowiskowe mają bezpośredni przełożenie na jakość życia. Przykładem może być Kraków, który od wielu lat boryka się z problemem smogu. Innym aspektem jest obecność zieleni miejskiej. Obok walorów estetycznych czy rekreacyjnych spełnia ona też ważną rolę w procesie oczyszczania miasta i wpływa na zdrowotność mieszkańców. W wymiarze społecznym rozwój zrównoważony w miastach to przede wszystkim eliminowanie nierówności społecznych i budowanie tożsamości. Miasto podobnie jak nasz organizm nie będzie sprawnie funkcjonował jeśli jakieś jego części są źle zaplanowane czy zarządzane. Spojrzenie na miasto w kontekście rozwoju zrównoważonego pozwala ocenić jego funkcjonowanie w wielu wymiarach (społecznym, środowiskowym, ekonomicznych). Zastanawialiście się kiedyś nad tym czy w Waszym mieście jest miejsce na zrównoważony rozwój?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tagi: ,

No to zaczynamy…

Ciężko zmienić stare przyzwyczajenia… tak mówią….

Jedna osoba niczego nie zmieni…. tak mówią…..

Trzeba dużo czasu na takie zmiany….. tak mówią…..

Lepiej zacząć od poniedziałku…. tak mówią…. (no dobrze, czasami ja też tak mówię ;))

Ale zaczynam od dziś, czyli od soboty a nie od poniedziałku. Zastanawiam się tylko czy wystarczy mi pomysłów na to jak „uzielenić” i zmienić swoje codzienne życie, aby przynosiło to co dobre nie tylko mi ale i innym a przede wszystkim środowisku.

Zaczęłam delikatnie…choć zależy dla kogo 🙂 Zostawiłam samochód w domu. Niby nic, w sumie pierwsze co może przyjść do głowy. Jednak jeśli weźmie się pod uwagę, że trzeba było się dostać do 3 klientów (każdy na innym osiedlu) to stanowi to pewne wyzwanie. Zwłaszcza w dobie nieustannych remontów naszych łódzkich ulic. Zajęło mi to o wiele więcej czasu (pozdrawiam łódzkie mpk! 😛 ) ale chyba jednak się opłaciło.

Bilet całodzienny (koszt zdecydowanie mniejszy niż zużycie benzyny na takiej trasie) i bezcenna możliwość obserwacji ludzi i kończącej się jesieni. Nie pamiętam już kiedy ostatnio mogłam tak po prostu poobserwować co dzieje się na ulicach Łodzi (skrzywienie zawodowe:) ). Słonko też wynagrodziło mi te trudności komunikacyjne. Jedyny minus….spóźniające się tramwaje sprzyjają przymarzaniu do płaszczyzny przystanków :)))

Pierwszy dzień ze zmianą pozwolił mi przeanalizować co można by jeszcze zmienić. I cóż… okazało się, że znalazłoby się tego trochę…

Tagi: , , ,

Kto może wesprzeć realizację idei rozwoju zrównoważonego?

razemNasuwa się jedna właściwa odpowiedź WSZYSCY i nie ma tutaj żadnej przesady. Jako jednostki możemy realizować zasady zrównoważonego rozwoju poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, zwracanie uwagi na to co i skąd kupujemy, jak podróżujemy czy jaką dietę stosujemy. Swój udział mają też władze państwowe, które wyznaczają kierunki działania zgodne z tą ideą. Może nie każdy wie, ale rozwój zrównoważony jest tak ważny, że poświęcono mu uwagę w konstytucji RP. Na poziomie miedzynarodowym koncepcja dyskutowana jest przez polityków, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznes. Wszyscy starają sie znajdywać sposoby na rozwiązywanie wymienianych już wcześniej problemów społecznych takich jak: głód, brak dostępu do edukacji, brak dostępu do wody pitnej jak i środowiskowych, do których w pierwszej kolejności zaliczyć
należy: zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy rosnącą ilość odpadów. Swój duży udział w działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego mają przedsiębiorstwa, które szukają sposobów na godzenie interesów biznesowych z interesami lokalnych społeczności i całych społeczeństw.

Tagi:

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Za zrównoważonym rozwojem kryje się próba pogodzenia trzech wymiarów funkcjonowania społeczeństwa: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. Oznacza to, że na każde podejmowane działanie zarówno na szczeblu państwowym jak i na poziomie jednostek należy ocenić jak jego realizacja wpłynie na otoczenie społeczne, środowisko i ekonomię. W sytuacji idealnej trzy wymiary uwzględniane są w takim samym stopniu a osoba podejmująca decyzję szuka takiego rozwiązania, aby zapewnić między nimi równowagę. Takie spojrzenie na procesy społeczne i gospodarcze jest również istotne dla zachowania ciągłości w dostępie do zasobów dla przyszłych pokoleń (pustynnienie obszarów spowodować może zanikanie dużych obszarów lasów, wycinanie Puszczy Amazońskiej jest przyczyną wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt i pogorszenia jakości życia miejscowej ludności, itd.).

11855135343_d1ec9fde83_oZrównoważony rozwój ma przyczyniać się do rozwiązywania problemów globalnych poprzez bardziej racjonalne decyzje i szukanie optymalnych rozwiązań (np. poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy szukanie sposobów na wyrównywanie szans edukacyjnych). Powstał nawet specjalny dokument Milenijne Cele Rozwoju, w którym zawarto główne cele, jakie stawia sobie świat w związku z wdrażaniem idei rozwoju zrównoważonego.

Tagi: ,

Co to jest zrównoważony rozwój ?

Tematyka projektu dotyczy kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Warto w kilku słowach odpowiedzieć na pytanie czym jest rozwój zrównoważony.

Nazwę i to, co kryje się pod pojęciem zaproponowali politycy, którzy widząc, w jak szybkim tempie niszczone jest środowisko przyrodnicze, głównie za sprawą rozwoju przemysłu, doszli do wniosku, że należy podjąć kroki, które zapobiegną dalszej degradacji. Ważną datą w historii tego pojęcia był rok 1987. To wtedy po raz pierwszy oficjalnie wyrażono czym jest zrównoważony rozwój. W Raporcie Nasza Wspólna Przyszłość przeczytać można zdanie, które tłumaczy ideę rozwoju zrównoważonego: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”

W praktyce oznacza to konieczność myślenia o przyszłych pokoleniach w kontekście np. dostępu do zasobów nieodnawialnych czy jakości życia. Istotne jest to, że to co robimy i jak się zachowujemy będzie miało określone skutki w przyszłości. Dlatego już dziś warto zastanowić się nad tym, co można zrobić, żeby zatrzymać negatywne zjawiska jak efekt cieplarniany, utrata bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów, topnienie lodowców i innych z długiej listy istotnych problemów ludzkości.

Tagi: ,

Lubi nas Natalia Ćwik-Obrębowska

natalia cwikNatalia Ćwik-Obrębowska – od lat pasjonatka tematyki zrównoważonego rozwoju i CSR, coach i publicystka. Prowadzi własną firmę Go Responsible Consulting – pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym w budowaniu zrównoważonych, opartych na wartościach, nowoczesnych modeli funkcjonowania. Koordynuje projekty CSR w zakresie: dialogu z interesariuszami, tworzenia strategii i projektów, raportowania społecznego i zintegrowanego.

Oprócz tego, od kilku lat wytrwale coachuje polskie organizacje pozarządowe, pracowników firm i osoby prywatne – jako life/business coach stara się inspirować do pozytywnych zmian i przełamywania własnych barier.

W 2014 roku wystąpiła jako mówca na specjalnej edycji TEDx Warsaw w Pałacu Prezydenckim, gdzie opowiadała o roli wartości w biznesie oraz o tym jak pozostać wiernym sobie i tworzyć wartościowe społecznie inicjatywy biznesowe.

Prywatnie zaangażowana w promowanie wegetarianizmu i weganizmu. W 2012 roku stworzyła portal VegeMapa.pl, a obecnie wspiera projekt jako mentor.

Prowadzi blog o odpowiedzialnym zarządzaniu: www.goresponsible.pl.

Tagi: , , , ,

Zmiana jest potrzebna

Zmiana to brzmi dumnie, ale naprawdę potrzeba nam działań, które spowodują, że kilkudziesięcioletnie (kilkusetletnie?!) zaniedbania na polu społecznym i środowiskowym w końcu zostaną naprawione lub przynajmniej uświadomimy sobie ich istnienie. Nagromadzenie się różnych problemów doprowadza w końcu do powstania masy krytycznej i wymusza zmiany. Co roku począwszy od 2000 żyjemy na ekologiczny kredyt. Zasoby Ziemi, z jakich możemy korzystać wyczerpują się. W 2014 roku już w sierpniu skorzystaliśmy z całej dostępnej puli zasobów. Gdybyśmy tak zarządzali własnymi finansami to pod koniec roku na koncie mielibyśmy duży dług i spore problemy. Tak samo jest z naszą Planetą. Jeśli nadmiernie będziemy eksploatować jej zasoby (co niestety robimy), to negatywne konsekwencje odczuwalne będą dla każdego z nas przez kilka następnych lat. Stąd potrzeba znalezienia rozwiązań, które nie tylko dotyczyć będą organizacji biznesowych czy całych społeczeństw ale przede wszystkim pojedynczych osób. Angażując się w różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju zrównoważonego udowadniamy, że problem środowiska to problem nasz wspólny i musimy wziąć odpowiedzialność za to co robimy.

4501619793_cfb4907bd8_o

Tagi: ,