Co to jest zrównoważony rozwój ?

Tematyka projektu dotyczy kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Warto w kilku słowach odpowiedzieć na pytanie czym jest rozwój zrównoważony.

Nazwę i to, co kryje się pod pojęciem zaproponowali politycy, którzy widząc, w jak szybkim tempie niszczone jest środowisko przyrodnicze, głównie za sprawą rozwoju przemysłu, doszli do wniosku, że należy podjąć kroki, które zapobiegną dalszej degradacji. Ważną datą w historii tego pojęcia był rok 1987. To wtedy po raz pierwszy oficjalnie wyrażono czym jest zrównoważony rozwój. W Raporcie Nasza Wspólna Przyszłość przeczytać można zdanie, które tłumaczy ideę rozwoju zrównoważonego: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”

W praktyce oznacza to konieczność myślenia o przyszłych pokoleniach w kontekście np. dostępu do zasobów nieodnawialnych czy jakości życia. Istotne jest to, że to co robimy i jak się zachowujemy będzie miało określone skutki w przyszłości. Dlatego już dziś warto zastanowić się nad tym, co można zrobić, żeby zatrzymać negatywne zjawiska jak efekt cieplarniany, utrata bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów, topnienie lodowców i innych z długiej listy istotnych problemów ludzkości.

Tagi: ,