Lubi nas dr Jacek Dymowski

DymowskiDr Jacek Dymowski (Abadon Consulting) to niezależny doradca biznesowy, który wyspecjalizował się w budowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego zarządzania.

Od blisko 15 lat zajmuje się planowaniem strategicznym. Między innymi jest autorem pierwszego w Polsce raportu społecznego przygotowanego w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Tworzył merytoryczną stronę RESPECT Index, pierwszego giełdowego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej, który od 2009 r. notowany jest z sukcesem na GPW w Warszawie. Opracował autorski model oceny opłacalności inwestycji w projekty CSR. Uczestniczył w pracach nad polskim odpowiednikiem normy ISO 26000 odnoszącej się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracował jako ekspert projektów Programu ONZ ds. Rozwoju oraz organizacji pozarządowych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na kierunkach Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość. Ukończył również studia Executive MBA na Oxford Brookes University z wyróżnieniem i nagrodą Harvard Business Review. Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

www.abadon.com.pl

http://pl.linkedin.com/pub/jacek-dymowski/1/b8/41/

Tagi: