Jak mieć i być czyli ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna to coraz ważniejsza część gospodarki. Dotyczy takiego sposobu prowadzenia biznesu, w którym oprócz celów ekonomicznych ważne są cele społeczne. Ekonomia społeczna to sposób na przywracanie na rynek pracy osób z grup społecznych, które zagrożone są wykluczeniem. Wśród takich grup znajdują się np. bezrobotni, byli więźniowie, osoby leczące się z uzależnień czy niepełnosprawni. Ideą, jaka stoi za gospodarką społeczną jest to, że zysk uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczany jest na rozwój potencjału organizacji oraz zatrudnionych w nich osób. Jest sposobem niezależność finansową grup, które z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć się na otwartym rynku. W uproszczeniu ekonomię społeczną można potraktować jako formę pośrednią miedzy działalnością pozabiznesową a taka, której głównym celem jest pomnażanie zysków. W przedsiębiorstwach społecznych zatrudniane są też osoby nie należące do grup zagrożonych wykluczeniem, co oznacza dodatkową możliwość zatrudnienia. W końcu nie wszyscy muszą pracować w dużych korporacjach czy administracji publicznej. Przedsięwzięcia należące do podmiotów ekonomii społecznej są równie innowacyjne i ciekawe jak komercyjne. Praktycznie każdy pomysł na biznes może być realizowany za pośrednictwem przedsiębiorstwa społecznego. Na rynku podmiotów ekonomii społecznej są agencje PR, projektanci stron www, kluby i kawiarnie, studia graficzne, pracownie krawieckie, drukarnie i inne. Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej np. na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.pl.

Tagi: