Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa funkcjonują na rynku w celu osiągania zysków (co nie powinno budzić żadnych wątpliwości) – ważne jest natomiast to, w jaki sposób te zyski osiągają. Społeczna odpowiedzialność to koncepcja zakładająca, że przedsiębiorstwa w swoich decyzjach uwzględniają obok celów ekonomicznych także cele społeczne i środowiskowe, co czyni ją sprzymierzeńcem rozwoju zrównoważonego. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorswta biorą pod uwagę skutki swojej działalności i wpływ, jaki mogą wywierać na otoczenie. Przykładem takich działań może być wyznaczanie standardów w obszarze środowiska dla dostawców dzięki czemu oferowane produkty są bardziej ekologiczne. Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności zwracają baczną uwagę na warunki pracy, przestrzeganie praw człowieka czy bezpieczeństwo produktów. Społeczna odpowiedzialność jest działaniem dobrowolnym – przedsiębiorcy sami decydują czy i w jakim zakresie będą ją realizować. Wydaje się jednak, że korzyści, jakie może przynnieść w tym np. poprawę wizerunku, lepszą atmosferę pracy, niższe koszty działalności, lojalność klientów czy satysfakcję wśród pracowników powinny zachęcić do podjęcia wyzwania.

esg


Tagi: