Siódmy

Angażować się w sferę życia  lokalnego w kwestii rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska