Rozmawiam ze swoimi bliskimi…

Rozmawiam ze swoimi bliskimi na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska. Nie unikam tego tematu. Jestem świadomy, ze podejmowane przeze mnie działania mogą być naśladowane przez innych. Może się zdarzyć, że większy efekt ekologiczny można osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej moich bliskich, niż poprzez moje indywidualne działania.