Punkt nr 4

  1. Podtrzymanie dotychczasowych drobnych nawyków