Przereklamowana etyka?

Choć dla niektórych etyka może wydawać się nieco przereklamowana to jest to ważny element życia społeczno gospodarczego. Dodatkowo mamy duży wpływ na to jak kształtujemy swoje postawy i w związku z tym bierzemy czynny udział w promowaniu zachowań etycznych. Codzienne wybory i sposób podejmowania decyzji w wielu sytuacjach ukazują nasze podejście do etyki. Łamanie podstawowych zasad jak np. jazda bez biletu, nielegalne kopiowanie muzyki czy przejście na czerwonym świetle też są z nią związane wskazując na nasz poziom uczuciowości. Problemy etyczne to np. dyskryminacja ze względu na płeć wiek i rasę czy korupcja. Dotyczyć mogą każdej dziedziny życia a ich konsekwencje odczuwane są przez całe społeczeństwo jak np. w przypadku korupcji, która powoduje, że nowi inwestorzy nie chcą rozpoczynać inwestycji w kraju dotkniętym tym problemem przez co jego rozwój gospodarczy jest wolniejszy. Z problemami na tle etycznym spotkać się można w miejscu pracy jak np. mobbing (psychiczne i fizyczne znęcanie się nad współpracownikami), konflikt interesów czy nepotyzm (zatrudnianie członków rodziny bez względu na posiadane przez nich kompetencje). Skala i rodzaj problemów mogą być różne. Ważne jest jednak to, że możemy je rozwiązywać lub niedopuszczać do ich pojawienia się poprzez reagowanie na sytuacje potencjalnie nieetyczne a przede wszystkim poprzez podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.


Tagi: