Przed pójściem spać

Przed pójściem spać odłączam wszystkie urządzenia z prądu