Prawa dla każdego

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z miłosniczką zwierząt.

 

1. Po co zwierzętom prawa?

Jako żywym, czującym istotom, zwierzętom należą się prawa, przede wszystkim dlatego, że nie mogą same decydować o swoim losie. Człowiek, udomawiając zwierzę, związał je na zawsze ze swoim istnieniem, uzależnił od siebie, dlatego też winien mu jest poszanowanie i opiekę. Zwierzęta są całkowicie zależna od ludzi. Jeśli nie bezpośrednio, to poprzez wpływ człowieka na środowisko, które zamieszkują. Zarówno zwierzęta dzikie, hodowlane jak i udomowione potrzebują godnego traktowania, poszanowania ich potrzeb, uczuć i emocji. Zwierzęta okazują uczucia, tak samo jak my odczuwają radość, smutek, ból czy strach. Większość zwierząt potrafi odczytywać ludzkie emocje oraz wyrażać swoje, na bardzo wiele sposobów. Prawa zwierząt, są niezbędne aby chronić zwierzęta przed nieodpowiednim, a nie rzadko okrutnym traktowaniem przez ludzi.

 

Wywiad_zwierzeta2. Jak należy dbać o zwierzęta domowe?

Moim zdaniem, o zwierzęta domowe należy dbać tak samo jak o innych członków rodziny. Odpowiednio je żywić, nie dopuszczając do nadwagi bądź niedożywienia, reagować na każdy symptom sygnalizujący chorobę, a w razie takowej zapewnić im opiekę weterynaryjną. Ponadto zwierzęta muszą mieć odpowiednią dawkę ruchu, zabawy oraz uwagi ze strony właściciela.

 

3. W mediach pokazywane są przykłady bestialskiego traktowania zwierząt, dlaczego ludzie nie szanują innych istot?

Według mnie wynika to z nieodpowiedniego sposobu wychowania człowieka, zarówno w domu jak i przez szkołę, bądź wrodzonych zaburzeń psychicznych. Natomiast w przypadku ludzi wierzących dochodzi również bagatelizowanie tematu poszanowania zwierząt, bądź wręcz nie podejmowanie go przez kościół. Uważam, że instytucja ta mogłaby wnieść bardzo wiele dobrego w temacie poszanowania zwierząt.

Brak empatii oraz świadomości potrzeb i uczuć zwierząt powodują, że nie brakuje przypadków okrutnego traktowania braci mniejszych, zarówno w miastach jak i na wsiach.

 

4. Co każdy z nas może zrobić, żeby poprawić los zwierząt porzuconych, zamkniętych w schroniskach?

Przede wszystkim nie wolno nam dalej rozmnażać zwierząt, powiększając  w ten sposób grono niechcianych i cierpiących. Mamy także moralny obowiązek reagować na każde zwierzę cierpiące, porzucone czy w jakkolwiek sposób potrzebujące pomocy. Jeśli nie chcemy mieć zwierzęcia w domu, możemy pomóc w utrzymaniu i opiece nad zwierzętami znajdującymi się w fundacjach, przytuliskach, domach tymczasowych bądź schroniskach, poprzez wsparcie finansowe lub zakup karmy odpowiedniej jakości.