Prawa człowieka

Prawa człowieka to zestaw praw przysługujących każdej istocie ludzkiej wynikających z jej godności. Do praw człowieka należy np. prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, ochrony przed dyskryminacją, życia prywatnego itp. Prawa człowieka spisane zostały w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Mimo iż prawa człowieka powinny być naturalnym elementem życia człowieka i zawsze należy je respektować to nadal spotykane są sytuacje ich nagminnego łamania. Sytuacja tak ma miejsce głównie w krajach rozwijających się, gdzie z jednej strony nie ma aż tak dużej świadomości społecznej a z drugiej ludzie borykają się z różnymi problemami tym głodem, co wykorzystywane jest przez chcących się szybko wzbogacić kosztem najsłabszych. Stąd doniesienia o pracy przymusowej, niewolnictwie, wynagrodzeniu poniżej granicy ubóstwa i wielu innych przypadkach godzących w prawa jednostki.


Tagi: