Postanowienie 2.

Będę oddawać puste butelki po piwie z powrotem do sklepu a nie wyrzucać do kosza