Piąty

Recykling „bezpośredni” – używanie starych rzeczy ponownie do czegoś nowego