Zespół

 

27.1AR

 

 

 

 Teresa Aldea – koordynatorka projektu

Jest ekspertem ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od przeszło sześciu lat pomaga międzynarodowym firmom w realizacji projektó w z zakresu opracowywania i wdrażania strategii CSR, komunikacji oraz programów zaangażowania interesariuszy. Teresa ma tytuł magistra zarządzania środowiskiem i jest Associate Member of Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA). Obecnie współpracuje z Business in the Community oraz Value CSR. Po pracy, Teresa wykorzystuje swoją pasję i entuzjazm do promocji odpowiedzialnego stylu życia w lokalnej społeczności. Jest jedną z założycielek Ealing Transition Town i członkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy.

 


 

27.1AR

 

 

 

Agata Rudnicka – koordynatorka merytoryczna portalu, PR

Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 8 lat. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Szkoli i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Autorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. Od 2010 prezeska fundacji CSR Impact zajmującej się wspieraniem innowacji społecznych i promowaniem comprar cialis daily społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównoważonego. Trenerka w biznesowej grze symulacyjnej Homoresponsabilis in the Globalized World. Posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. W latach 2012-2013 przewodniczyła grupie roboczej CSR a edukacja działającej w ramach Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Członkini międzynarodowej grupy International Working Group on Business Ethics Education (IWBEE). Menadżer środowiskowy (ISO 14001). Certyfikowany menadżer projektów. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB.

 


 

 

 

 

Janusz Reichel – specjalista ds. obsługi portalu

Czynny uczestnik wielu organizacji pozarządowych, wykładowca akademicki. Od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu i organizacji pozarządowych).

W projekcie odpowiedzialny za kwestie związane z obsługą techniczną portalu.