O fundacji CSR Impact

Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT powstała w 2010. Została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Łodzi 16 czerwca 2010 roku. Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358777.

Celem działania fundacji CSR Impact jest wspieranie innowacji społecznych i promowanie społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównoważonego. Interesuje nas podnoszenie poziomu etyki życia społecznego i gospodarczego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. W tych obszarach pomagamy planować, wdrażać i doskonalić procesy zarządzania. Doradzamy i szkolimy kadry i organizacje z sektora biznesowego, pozarządowego i publicznego. Realizujemy projekty. Wspieramy działalność naukową i badawczą. Prowadzimy współpracę międzynarodową. Wierzymy, że te działania pomogą nam stworzyć lepsze społeczeństwo.

Zapraszamy na naszą stronę www.csri.org.pl