Niewykorzystane kartki

Wszystkie pozostałe kartki, niezadrukowane po jednej stronie, tniemy na mniejsze karteczki i wykorzystujemy je do codziennych notatek