Kto może wesprzeć realizację idei rozwoju zrównoważonego?

razemNasuwa się jedna właściwa odpowiedź WSZYSCY i nie ma tutaj żadnej przesady. Jako jednostki możemy realizować zasady zrównoważonego rozwoju poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, zwracanie uwagi na to co i skąd kupujemy, jak podróżujemy czy jaką dietę stosujemy. Swój udział mają też władze państwowe, które wyznaczają kierunki działania zgodne z tą ideą. Może nie każdy wie, ale rozwój zrównoważony jest tak ważny, że poświęcono mu uwagę w konstytucji RP. Na poziomie miedzynarodowym koncepcja dyskutowana jest przez polityków, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznes. Wszyscy starają sie znajdywać sposoby na rozwiązywanie wymienianych już wcześniej problemów społecznych takich jak: głód, brak dostępu do edukacji, brak dostępu do wody pitnej jak i środowiskowych, do których w pierwszej kolejności zaliczyć
należy: zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy rosnącą ilość odpadów. Swój duży udział w działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego mają przedsiębiorstwa, które szukają sposobów na godzenie interesów biznesowych z interesami lokalnych społeczności i całych społeczeństw.


Tagi: