I.

Korzystam mniej z telefonu komórkowego, by tego dnia nie używać ładowarki