Dzień VII

Oszczędne gospodarowanie wodą, dokręcanie kurków, wymiana baterii na ekologiczne (zużywające mniejsze ilości wody)