Dzień VI

Mądre gospodarowanie ciepłem, nie otwierać okien kiedy grzejemy w piecu i mamy odkręcony grzejnik