Dzień V

Jedzenie ekologicznych produktów pochodzących z hodowli, w których zwierzęta są w należyty sposób oraz przy ich produkcji nie jest wykorzystywana praca dzieci