Dzień III i IV

W przeciągu ostatnich dwóch dni zakupiłem oraz zamontowałem uszczelki na okna i drzwi wejściowe oraz tak podłączyłem wszystkie urządzenia ektryczne w swoim pokoju tak abym mógł dwoma przełącznikami wyłączyć wszystkie diody i transformatorki które niepotrzebnie zjadają prąd pod moją nieobecność 🙂