Dzień II

Dzisiaj wyregulowałem termostaty tak aby temp. w pomieszczeniach wynosiła 20ºC czyli by utrzymywała się na dolnej granicy komfotu termicznego, oraz wyłaczyłem ogrzewanie wody na czas mojej nieobecności w domu.