Drugi

Rezygnacja z plastikowych opakowań napojów na rzecz tych w szklanych butelkach, co umożliwia ich ponowne wykorzystanie po oddaniu w lokalnych sklepach