Czytam prasę…

Czytam prasę, przeglądam portale tematyczne dotyczące ekologii. Zwiększając swoją wiedzę poprawiam skuteczność moich działań związanych z ochrona środowiska. „Myślę globalnie, działam lokalnie”. Znając globalne problemy, łatwiej jest mi dokonywać małych poprawnych wyborów wpływających pozytywnie na środowisko.