7

Ostatniego dnia posadzę kilka drzew w miejscu publicznym, aby przyczynić się do poprawy klimatu na naszej planecie