6

Zastąpię zwykłe żarówki nowymi, które zużywają mniej energii i są bardziej ekologiczne