1

Rezygnacja z prywatnego środka komunikacji (samochód) zamiast tego do pracy czy na uczelnię będę dojeżdżał np. rowerem.