1. Korzystanie z materiałów nadających się do recyklingu

Jeżeli segregujemy odpady to ważną rzeczą jest korzystanie z rzeczy nadających się do ponownego przetworzenia, dzięki czemu ograniczamy powiększanie się wysypisk śmieci.